UYGULAMA PROJESİ ÇİZİM AŞAMALARI NELERDİR?
22
Ara

UYGULAMA PROJESİ ÇİZİM AŞAMALARI NELERDİR?

 

Uygulama projesi çizim aşamaları?

 • Benzer katların biri ile diğer katların tümü çizilir. Tekrar eden katlar için açıklama yazılır. 

 • Planlar, pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır, her paftada hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü aynı yerde toplu gösterilir. 

 • Dış ölçüler, dıştan bina cephesine doğru; Birinci çizgide blok ölçüsü, ikinci çizgide cephe hareketleri, üçüncü çizgide taşıyıcı akslar, dördüncü çizgide doluluk ve boşluklar olmak üzere düzenlenir. 

 • Taşıyıcı sistem aksları, statik projedeki harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre) belirtilir. 

 • Bloklar harflendirilir. 

 • İç ölçüler, her hacimde enine ve boyuna ikişer ölçü çizgisi üzerinde gösterilir. Birinci çizgiler üzerinde hacmin net en ve boyu, ikinci çizgiler üzerinde kapı, pencere, kolon vb. elemanların genişlikleri ile duvar üzerindeki yerlerinin komşu duvarlara uzaklıkları yazılır. 

 • Kat planlarının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve bakış yönü gösterilir. 

 • Dilatasyonlar (ayrım derzleri) zemin katta gösterilir. 

 • Bütün mahallerde, mahal numarası ve ismi yazılır. 

 • İnşa aksları ve bunların kesişme noktaları belirtilir. 

 • İnşa elemanları, kolon veya perde, duvar, pano vb. elemanlar ayrı çizim tekniği ile çizilir, içleri koyulaştırılır. 

 • Pano, camlı bölme, alçak bölme vb. gibi mahal ve bina ayrım elemanları eksiksiz  gösterilir, şematik açıklamalar yapılır ve yükseklikleri yazılır. 

 • Mutfak, ofis, laboratuvar, çamaşırhane, banyo, WC gibi hacimlerde bütün tezgahlar,  lavabo, eviye, banyo ve duş tekneleri, pisuvar ve WC taşları tesisat projelerine ve birim fiyat tariflerine uygun çizilir. 

 • Düşey tesisat boru ve kanallarının yerleri ve adetleri, şematik olarak kapladıkları alan ölçülendirilerek verilir. Tesisat hizmetlerinin, yapının mimarisini ilgilendiren ısıtıcı, aydınlatıcı, kanal ağızları gibi cihazları tesisat projelerindeki ölçülerine uygun şematik gösterilir. 

 • Döşemelerdeki desenler ve varsa eğimler ile süzgeç yerleri belirtilir. 

 • Bütün doğramalar şematik olarak çizilir, açılan kanatlar belirtilir. Kapı akslarını gösteren çizgiler üzerinde en ve yükseklik yazılır.

 • Tavandaki kiriş sarkıntıları, nervür ve kasetler nokta nokta gösterilir. Betonarme projesindeki ölçüleri işlenir.

 • Merdivenler, özelliklerine uygun çizilir. Basamak adedi, genişlik ve rıht yüksekliği yazılır. Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizginin basamakları kestiği noktalar çıkış yönünde numaralanır ve bu çizgi en son basamakta ok ucu olarak bitirilir. Korkuluklar çizilir. Başlangıç ve bitiş noktaları ile sahanlıklara ait bitmiş inşaat kotları ayrı çizim tekniği ile gösterilir. Rampaların çıkış okları, eğimleri, korkulukları, başlangıç ve bitiş noktalarının kaba ve bitmiş inşaat kotu ayrı çizim tekniği ile gösterilir. 

 • Asansör varsa istenilen kapasiteye göre metrekare alanı yazılarak belirtilir. Asansör binanın merkezi bölümünde olmasına önem verilmektedir.

 • Asma tavan yapılması gereken mahaller belirtilir, malzemesi mahal listesinde gösterilir. Bazı durumlarda yerinde çözümler yapılabilir.

 • Planın geçtiği düzlemle, normal kat veya tavan arasında kalan imalat (ara kat, saçak gibi) nokta nokta işlenir. 

 • Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda hakiki ölçüleri ile çizilir. 

 • Çarpık ve eğri imalatın hakiki ölçüleri hesaplanarak üzerine yazılır. 

 • Yağmur iniş boruları hakiki ölçüleri ile çizilir, kesit ölçüleri yazılır. 

 • Kesin proje aşamasında, düzenlenen mahal listesinde, değişiklik olmaması halinde aynı liste uygulama proje aşaması içinde geçerlidir.