HASTANE & OKUL TASARIMI

Kent içerisinde belirli akslar üzerinde farklı bölgelere konumlandırılan tekil mağaza ölçeğindeki ticari yapılar, kentin kamusallığını arttırmak anlamında oldukça önemli bir işleve sahip. Bu yapıların karma kullanımlı kompleks yapılar içerisinde kurgulanmasında mimara düşen görev, söz konusu kamusallığı yapı ölçeğinde arttıracak çözümler üretmesi diyebiliriz. Bu bağlamda mimar her bir adımda kamusallığı ve mekanın bütününün verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayacak tasarımlar yaratmalı ve her bir aşamada bunu arttıracak keyifli ve esnek mekanlar tasarlamalıdır. Bu anlamda ticari mekanların tasarımı sadece kutu mekanların yan yana gelmesinden öte, kullanıcı ve müşterinin isteklerini gözetecek ve onların farklı alanlardaki kamusallığını arttıracak şekilde karma kullanımlı ortak ara mekanların kullanımı üzerinden gerçekleştirilmeli.

HASTANE & OKUL TASARIMI
FİYAT TEKLİFİ ALIN