YEDİKULE KONGRE VADİSİ YEDİKULE KONGRE VADİSİ YEDİKULE KONGRE VADİSİ YEDİKULE KONGRE VADİSİ YEDİKULE KONGRE VADİSİ YEDİKULE KONGRE VADİSİ

YEDİKULE KONGRE VADİSİ

Tarih 18 Ocak 2019, 17:04
Konum
Kategori DİĞER

PROJE AÇIKLAMA

YEDİKULE KONGRE VADİSİ   

Proje çevresi incelenmiş olup ihtiyaç programı kapsamında belli tasarım kararları öngörülmüştür. Bu tasarım kararları yönlenme ve yapısal çevre özellikleri ile bir bütün olarak ele alınmıştır. Arazi içerisinde 1. Derece koruma altında bulunan yapılar bulunmakla birlikte çevresi surlarla çevrelenmiştir. Bu durum projenin tasarım kriterlerinde öncelik sırasını almış bulunmaktadır. Buna ilişkin olarak tasarım önceliği kat yükseklikleri başta olmak üzere çekme mesafeleri dahil olmakla birlikte tasarım önerileriyle bir gelişim göstermektedir. Projede esas alınan konsept üç ayrı odak noktası olarak araziye yansımıştır. Konaklama meydanı etrafında gelişen konaklama odağı, kültürel meydan etrafında gelişen kültürel odağı ve kongre meydanı etrafında gelişen kongre odağıdır. Bu odaklar çerçevesinde amaçlanan odağın niteliğine uygun yapılar ile odağın algılanmasıdır.

   Kongre odağında gelişen kongre merkezi ile kongre oteli fonksiyonel açıdan ilişki kurması sebebiyle birbiri ile yakın çözümlenmiş olup kapalı otoparktan da ulaşımda verilmiştir. Kongre merkezi mevcutta bulunan gazometreye plan ve kesit düzleminde yakın olması sebebiyle cephesi sade bırakılmış olup örtü sistemi ile mevcutta bulunan diğer korunacak iki yapı ile ilişki kurmaktadır. Kongre otelinde ise meydana bakan cepheler de yarı açık alanlar çözümlenmiş olup odalar güneydoğuya (denize) bakmaktadır. Otel kendi içinde ilişkili olarak  hem fonksiyonel açıdan hem de kulanım açısından VİP bloğu da ayrılmıştır. Otelin meydana bakan cephesinde ayrılan yarı açık alan gazometreye yapılan seyir terası platformu ve Yedikule zindanları ile aynı göz hizasında tutulmuştur. Bu sayede mevcutta bulunan doku sosyal etki alanına dahil edilmiştir.

   Kültürel meydanda tiyatro yapısı, gazometre yapısı içinde çözülen restoran ve seyir terası, sergi evi ve botanik müze bulunmaktadır.

   Konaklama meydanında da butik oteller yer almakla birlikte konumları ve formları sebebiyle konaklama alanının gelişimine referans sağlayacak düzende düşünülmüştür.