FENER-BALAT 2299 ADA 3-4 PARSELLERİ RESTORASYON ÇALIŞMASI FENER-BALAT 2299 ADA 3-4 PARSELLERİ RESTORASYON ÇALIŞMASI FENER-BALAT 2299 ADA 3-4 PARSELLERİ RESTORASYON ÇALIŞMASI FENER-BALAT 2299 ADA 3-4 PARSELLERİ RESTORASYON ÇALIŞMASI FENER-BALAT 2299 ADA 3-4 PARSELLERİ RESTORASYON ÇALIŞMASI FENER-BALAT 2299 ADA 3-4 PARSELLERİ RESTORASYON ÇALIŞMASI FENER-BALAT 2299 ADA 3-4 PARSELLERİ RESTORASYON ÇALIŞMASI FENER-BALAT 2299 ADA 3-4 PARSELLERİ RESTORASYON ÇALIŞMASI FENER-BALAT 2299 ADA 3-4 PARSELLERİ RESTORASYON ÇALIŞMASI FENER-BALAT 2299 ADA 3-4 PARSELLERİ RESTORASYON ÇALIŞMASI FENER-BALAT 2299 ADA 3-4 PARSELLERİ RESTORASYON ÇALIŞMASI

FENER-BALAT 2299 ADA 3-4 PARSELLERİ RESTORASYON ÇALIŞMASI

Tarih 18 Ocak 2019, 17:04
Konum
Kategori DİĞER

PROJE AÇIKLAMA

RESTİTÜSYON / RESTORASYON RAPORU ;

Yapının yeri ve konumu :

İli                   : İstanbul

İlçesi             : Fatih

Mahalle       : Balat

Ada/Parsel  : 2299/3-4

Pafta no       : 52

Yüzölçümü  : 90.73 m²

Arsa alanı  90.73 m² ye oturmaktadır. Bina 86.04 m²’lik bir alana oturmaktadır.

RÖLÖVE

Yukarıda kadastral bilgileri olan konut yapısı, Balat ta Vodina caddesinde yer alır. Yapının her iki yanı bitişik nizamdır.

2299/3

Özgün bir yapıdır.

Yapının sokak silüetinde kotu diğer yapılardan daha azdır. Pencereleri muhdes olup zemin katı dükkan haline getirilmiştir. Özgün bir cumbası bulunmaktadır. Geleneksel Türk evi özelliklerini benimsediği görülmektedir. Cephesi ile civar yapılarla uyum içindedir. Düz bir çatısı bulunmaktadır. Sonradan eklenen yağmur iniş boruları cephenin görüntüsünü bozmaktadır.

2299/4

Özgün bir yapı değildir.

Yapı sokak silüetinde yer alan diğer yapıların kotu ile uyum içindedir. Ancak civar yapılardan uzak bir cephe anlayışı söz konusudur. Cephesi tamamen muhdesdir. Çatısı düz olmakla birlikte teras için kullanılması düşünülen güneşten ve yağıştan koruyan bir örtü sistemi ile kapatılmıştır.

RESTİTÜSYON

2299/3

Yapının zemin katına eklenen muhdes ekinin olmadığı ,pencerelerinin ahşap, yağmur iniş borularının da cephede bu denli rahatsız etmeyeceği bir cephe anlayışının olduğunu söyleyebiliriz. Muhdes ek olan dükkan kaldırılıp, yerine döneminde yer aldığı düşünülen giriş kapısı ve penceresi eklenmiştir. Pencereler aslına uygun malzemeler ile değiştirilmiştir. Yağmur iniş boruları kaldırılmıştır. Cephede yer alan kırıklar onarılmış, sıva bozulmaları düzeltilmiştir. Yapı bitkilenmeden temizlenmiştir. Yapının cumbasında yer alan parça kopması aslına uygun malzeme ile tamamlanmıştır.

 

2299/4

Yapının cephesi civar yapıların cephesine uygun haline getirilmiştir.

RESTORASYON

2299/3-4

Yapı da bulunan kot farkı saygılı yaklaşım esas alınarak tamamlanmıştır. Giydirme cephe olarak düşünülen sistem ahşap görünümlü kompozit bir malzemedir. Görünüşte sade bir cephe oluşturmak,

silüette bakıldığında geri planda kalarak tescilli yapıların ön plana çıkmasını sağlamaktadır.

İşlevsel olarak sokak çocuklarına hizmet vermesi düşünülen yapıda tasarım atölyesi, çalışma odaları, müzik odası,sergi alanı , okuma ve araştırma odası ,psikiyatri-terapi odası yer almaktadır. Çocukların ruh sağlığına ve topluma kazandırılmaları amaç edinilmiştir.

düzenli aralıklarla kullanıcılarınında katkısı ile Balat sokaklarının ve yapılarının tarihçesini anlatan görseller ve işler ile sergi düzenlenerek kültürel mirasın yaşatılması ve bilgilendirilmesi sağlanacaktır.